List Jakuba 4,11-12 (NPD)

Bracia i siostry, nie mówcie źle jedni o drugich, bo kto źle wypowiada się o swoim bracie w wierze lub potępia swego brata, ten narusza Boży nakaz miłowania bliźniego, a nawet – co gorsza – potępia ten nakaz. Jeśli zaś potępiasz Boże Prawo Ofiarnej Miłości, to nie stawiasz się w pozycji tego, kto powinien je realizować, lecz w pozycji sędziego.  A przecież jeden jest tylko Sędzia i Prawodawca. Tylko On może zbawić lub potępić. Za kogo więc się uważasz, byś ośmielał się potępiać brata lub siostrę w wierze, którzy są blisko ciebie(*1)?

══════════

(*1) „(…) którzy są blisko ciebie” – takie jest etymologiczne znaczenie słowa „bliźni” (gr. plesion). Niektóre manuskrypty podają gr. heteron, czyli: „innego (drugiego)” [bliźniego] – z kontekstu wynika, że nie chodzi tu o każdą osobę, ale o brata lub siostrę w wierze.

List Jakuba 4,1-10 (NPD)

17 listopada 2020

List Jakuba 4,13-17 (NPD)

17 listopada 2020