List do Tytusa 2,1-8 (NPD)

Ty jednak, jak przystoi, głoś zdrową naukę! Podkreślaj, że dojrzali mężczyźni powinni postępować godnie – być zawsze trzeźwi, stateczni, rozważni, wyróżniający się zdro­wą wiarą, postawą ofiarnej Bożej miłości oraz cierpliwością.

Podobnie dojrzałe kobiety – niech wyróżniają się wzrostem w uświęceniu, a nie w obmawianiu innych(*1) czy sięganiu po alkohol. Powinna je cechować skłonność do tego, co jest piękne w oczach PANA, to znaczy do uczenia młodszych kobiet, jak mają miłować mężów oraz dzieci(*2).  Niech pokazują im, co znaczy być rozważną, nieskalaną i gospodarną panią domu, która jest poddana mężowi. Chodzi bowiem o to, aby ich postępowanie nie dawało nikomu powodu do szydzenia z Bożego Słowa.

Młodych mężczyzn zachęcaj do rozwagi stawiając im samego siebie za wzór odpowiedzialnego życia. W nauczaniu zachowuj prawość i powagę. Głoś tylko to, co jest zdrowe i bez zarzutu, by przeciwnik ze wstydem musiał przyznać, iż niczego złego nie może powiedzieć na nasz temat.

══════════

(*1) Gr. diabolos – „oszczercze”, „oskarżające”, „ciągle wnoszące różne zarzuty”. Przymiotnik diabolos pochodzi od czasownika diaballo („spotwarzać”, „oskarżać”, zniesławiać”, „oczerniać”). W NT przymiotnik ten służy również jako inne określenie szatana.

(*2) Biblia w sposób bardzo wyraźny stawia relację małżeńską przed relacją z dziećmi. Współczesna psychologia potwierdza, że dla dzieci najlepszym fundamentem kształtującym zdrową osobowość jest wzajemna miłość rodziców oraz zdrowe relacje między nimi panujące.

 

List do Tytusa 1,14-16 (NPD)

16 listopada 2018

List do Tytusa 2,9-15 (NPD)

16 listopada 2018