List do Tytusa 1,14-16 (NPD)

Dbaj również o to, byś sam nigdy nie uległ jakimkolwiek bajkom religijnym(*1), które oni głoszą, a szczególnie tym o żydowskich korzeniach, ani żadnym innym ludzkim przykazaniom rozpowszechnianym przez osoby odwodzące braci i siostry w wierze od Prawdy, która złożona jest wyłącznie w Chrystusie(*2)! Pamiętaj, że ludzie czyści są łatwowierni i zbyt szybko uznają, że wszystko, co słyszą jest czyste. Jednak to, co pochodzi od ludzi zbrukanych i Bogu nieposłusznych, nie jest czyste, ponieważ ich myśli są pokrętne a sumienie plugawe! Osoby tego pokroju, choć twierdzą, że znają Boga, to jednak swym postępowaniem przeczą temu całkowicie!(*3). Ich czyny są dowodem ich nieposłuszeństwa oraz niezdatności(*4) do jakiegokolwiek dobrego dzieła(*5). Dlatego są Bogu tak bardzo obrzydliwi!

══════════

(*1) Dosł. „żydowskim”. W listach Pawła określenie „judejski” (żydowski) często jest synonimem słowa „religijny”. Religijność w swej istocie jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa, którego sens wyraża się w osobistym związku ze zmartwychwstałym Chrystusem (przez Jego Słowo i Ducha). Więcej w Komentarzu NPD → Świątynny model religijności a biblijne chrześcijaństwo.

(*2) Por. J 14,6.

(*3) Por. 1 J 1,6 oraz 1 J 1,8.

(*4) Gr. adokimos – słowo to stosowane było również do opisu podrobionych pieniędzy, tchórzliwych żołnierzy lub kandydatów na jakiś urząd, których uznano za bezwartościowych.

(*5) Dobrymi dziełami są tylko te, które Bóg osobiście przygotował ludziom do wykonania (por. Ef 2,10). Ponieważ nikt, oprócz samego Boga, nie jest dobry więc tylko to, co On zaplanował jest rzeczywiście dobre (por. Mk 10,18 oraz Łk 18,19).

 

List do Galatów (NPD)

15 listopada 2018

List do Tytusa 2,1-8 (NPD)

15 listopada 2018