List do Hebrajczyków 13,5-6 (NPD)

Nie przywiązujcie swych serc do pieniędzy, lecz zadowalajcie się tym, co macie(*1), gdyż Bóg obiecał:

Nie porzucę cię ani nie pozostawię(*2).

Zamiast tego ze śmiałością wyznawajmy:

Skoro PAN jest ze mną, nie będę się lękać,
cóż bowiem może uczynić mi człowiek?(*3).

══════════

(*1) Por. 1 Tm 6,6-10.

(*2) Por. Pwt 31,6 i 31,8.

(*3) Por. Ps 118,6.

 

List do Hebrajczyków 13,4 (NPD)

3 stycznia 2019

List do Hebrajczyków 13,8-10 (NPD)

3 stycznia 2019