List do Hebrajczyków 13,8-10 (NPD)

Nigdy nie zapominajcie, że Jezus Chrystus jest zawsze taki sam: i wczoraj, i dziś, i na wieki!  Nie pozwalajcie zatem zwodzić się jakimkolwiek fałszywym naukom, lecz umacniajcie swoje serca Bożą łaską, a nie jakimiś ceremonialnymi pokarmami(*1). Ci bowiem, którzy swe duchowe życie opierają na przyjmowaniu ceremonialnych pokarmów, w niczym sobie nie pomagają.  Pamiętajcie, że my – w przeciwieństwie do ołtarza ziemskiej świątyni – mamy Ołtarz(*2), z którego fizycznie niczego się nie spożywa.

══════════

(*1) Nic, cokolwiek się spożywa, żaden pokarm, nawet ceremonialny, nie ma wpływu na ludzkiego ducha. Wszystko bowiem wchodzi do żołądka i tam jest trawione (Mk 7,19). Chodzi więc tu o różnego typu zwodnicze nauczania mówiące o duchowych korzyściach, jakie wynikają ze spożywania jakichś szczególnych „duchowych” pokarmów (por. także Rz 14,17).

(*2) Chodzi o ołtarz w Świątyni w Niebiosach, a nie o jakikolwiek ziemski ołtarz.

List do Hebrajczyków 13,5-6 (NPD)

4 stycznia 2019

List do Hebrajczyków 13,11-15 (NPD)

4 stycznia 2019