List do Hebrajczyków 13,20-21 (NPD)

A Bóg, który w Jezusie Chrystusie – dzięki przelaniu krwi Wiecznego Przymierza – ustanowił pokój, i w osobie Jezusa, naszego PANA – Wielkiego Pasterza owiec, powstał swą mocą spośród umarłych, niech was wydoskonala w zdolności pełnienia wszelkiego dobra, wszystkiego, co się Jemu podoba tak, aby Jego wola realizowała się w nas tak, jak zrealizowała się w Jezusie Chrystusie, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

List do Hebrajczyków 13,1-3 (NPD)

9 stycznia 2019

Księga Przysłów 26,18-19 (NPD)

9 stycznia 2019