Księga Przysłów 26,18-19 (NPD)

Podobnym do szaleńca z ognistymi strzałami,
który śmierć niesie i wielkie cierpienie,
jest ten co oszukuje i zwodzi najbliższych 
a potem się tłumaczy: „To był żart tylko!”
.

List do Hebrajczyków 13,20-21 (NPD)

10 stycznia 2019

List Judy 24-25 (NPD)

10 stycznia 2019