List do Hebrajczyków 13,18 (NPD)

Módlcie się też i za nas, byśmy, dbając o zdrowe sumienie, trwali w tym, co jest piękne w Bożych oczach.

Księga Powtórzonego Prawa 30,15-20a (NPD)

1 stycznia 2019

List do Hebrajczyków 13,4 (NPD)

1 stycznia 2019