Księga Powtórzonego Prawa 30,15-20a (NPD)

Oto dzisiaj kładę przed tobą Życie i Śmierć, dobro i zło.  Dziś także ci nakazuję, abyś miłował PANA, twojego Boga, chodził Jego drogami, przestrzegał Jego przykazań, przepisów i ustaw, abyś miał Życie i abyś się rozmnażał. A jeśli będziesz wierny PANU, twojemu Bogu, On pobłogosławi ci w ziemi, którą idziesz objąć w posiadanie!

A jeśli mój ludu odwrócisz się od PANA i swoim sercem nie będziesz słuchać Jego Słowa, jeśli dasz się zwieść by służyć bożkom obcych ludów i hołd im oddawać, to ja oznajmiam wam dzisiaj: z pewnością zginiecie, a ziemi za Jordanem, do której wejść macie, by wziąć ją w posiadanie, też nie utrzymacie!

Niebiosa i Ziemię biorę dziś na świadków. W twej sprawie, mój ludu, je powołuję. Oto kładę przed tobą Życie i Śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo! Ty zaś wybierz Życie, abyście – ty i twoje potomstwo – mieli je trwając w miłowaniu PANA, twojego Boga, w słuchaniu Jego Słowa i w lgnięciu do Niego w każdej sprawie.

List do Hebrajczyków 12,25-29 (NPD)

31 grudnia 2018

List do Hebrajczyków 13,18 (NPD)

31 grudnia 2018