List do Hebrajczyków 13,16 (NPD)

Nie zapominajmy też o wyświadczaniu dobra(*1) braciom i siostrom w wierze oraz o wzajemnym pomaganiu sobie, gdyż właśnie w takich ofiarach Bóg znajduje upodobanie.

══════════

(*1) Por. przypisy do Ef 2,10.

List do Hebrajczyków 13,11-15 (NPD)

6 stycznia 2019

List do Hebrajczyków 13,17 (NPD)

6 stycznia 2019