Księga Liczb 23,23-24 (NPD)

Nie ma zaklęcia, które by powstrzymało synów Jakuba,
ani przekleństwa, które by Izrael w miejscu zatrzymało.
Przeciwnie! Narody wokół będą rozpowiadać
„Zobaczcie, jak cudownie Bóg wiedzie Izraela.
Lud ten tutaj nadciąga niczym głodna lwica,
podnosi się do boju na kształt lwa ogromnego,
który nie spocznie aż pożre cały swój łup
i krew wychłepcze ze swojej zdobyczy.”

Księga Wyjścia 19,5 (NPD)

9 września 2020

Księga Powtórzonego Prawa 28,1-8 (NPD)

9 września 2020