Księga Wyjścia 19,5 (NPD)

A teraz jeśli prawdziwie będziecie słuchać tego co mówię(*1) i będziecie przestrzegać przymierza ze mną, to staniecie się moim ludem(*2), zgromadzonym spośród wszystkich ludzi z całej Ziemi, która do mnie należy.

══════════

(*1) Dosł. „mojego głosu”. To, co Bóg mówił przez wieki, zostało spisane w Bożym Słowie – Biblii.
(*2) Dosł. „moją własnością”.

Pierwszy list do Koryntian 3,16-17 (NPD)

8 września 2020

Księga Liczb 23,23-24 (NPD)

8 września 2020