Księga Przysłów 30,21-23 (NPD)

Są trzy, a nawet cztery rzeczy,
pod którymi drży ziemia i nie może ich ścierpieć:
gdy zniewolony człowiek zostaje królem;
gdy bezbożnemu dobrze się wiedzie;
gdy mężczyzna bierze za żonę kobietę, której nienawidzi(*1)
i gdy służąca zajmuje miejsce swojej pani.

══════════

(*1) Inny możliwy przekład: „gdy kobieta mająca w sercu nienawiść staje się czyjąś żoną”.

Księga Przysłów 11,28 (NPD)

28 października 2020

Księga Przysłów 11,26 (NPD)

28 października 2020