Księga Przysłów 11,28 (NPD)

Upadnie ten, kto polega na swoim bogactwie,
prawy zaś rozkwitnie jak liście na wiosnę.

Księga Przysłów 11,31 (NPD)

27 października 2020

Księga Przysłów 30,21-23 (NPD)

27 października 2020