Księga Przysłów 11,26 (NPD)

Spekulanci zbożem(*1) są przekleństwem ludu;
błogosławieństwem zaś ci, którzy sprzedają je w czas potrzeby.

============
(*1) Dosł. „ci którzy przetrzymują zboże dla zysku.

Księga Przysłów 30,21-23 (NPD)

29 października 2020

Księga Przysłów 29,7 (NPD)

29 października 2020