Księga Przysłów 29,7 (NPD)

Prawy człowiek rozumie problemy biedaków,
nikczemnik zaś nie chce nawet ich poznać.

Księga Przysłów 11,26 (NPD)

30 października 2020

Księga Przysłów 29,18 (NPD)

30 października 2020