Księga Przysłów 29,18 (NPD)

Bez Bożej nauki naród dziczeje,
kto SŁOWO zachowuje, ten szczęścia dostąpi.

Księga Przysłów 29,7 (NPD)

31 października 2020

Księga Przysłów 29,25 (NPD)

31 października 2020