Księga Przysłów 21,24 (NPD)

Szydercy są butni i sercem wyniośli,
gdyż pycha jest zawsze motorem ich działania.

Księga Przysłów 21,21 (NPD)

29 sierpnia 2018

Księga Przysłów 21,23 (NPD)

29 sierpnia 2018