Księga Przysłów 21,21 (NPD)

Kto zdąża za prawością i lgnie do miłosierdzia,
sam znajdzie Życie, cześć i sprawiedliwość.

Listy Piotra (NPD)

28 sierpnia 2018

Księga Przysłów 21,24 (NPD)

28 sierpnia 2018