Księga Przysłów 21,23 (NPD)

Pilnuj własnych warg i swego języka,
a życie ustrzeżesz od wielu utrapień.

Księga Przysłów 21,24 (NPD)

30 sierpnia 2018

1 List do Koryntian 10,1-13 (NPD)

30 sierpnia 2018