Listy Piotra (NPD)

Drodzy Przyjaciele i Czytelnicy NPD,

z radością zawiadamiamy, że właśnie ukazały się drukiem Listy Piotra (NPD).
Zainteresowanych zapraszamy na stronę https://biblianpd.pl/product/listy-piotra/

Trwają intensywne prace redakcyjne nad kolejnymi publikacjami. W najbliższym czasie ukażą się:
Pieśń nad pieśniami (NPD), List do Galatów (NPD) oraz List Jakuba (NPD).

Serdecznie pozdrawiamy w PANU,

Zespół Redakcyjny NPD

Księga Przysłów 21,19 (NPD)

27 sierpnia 2018

Księga Przysłów 21,21 (NPD)

27 sierpnia 2018