Księga przysłów 21,15 (NPD)

Egzekwowanie sprawiedliwości(*1) jest radością dla prawych
i zapowiedzią zniszczenia dla ludzi zło czyniących.

══════════

(*1) Biblia zawsze odnosi pojęcie sprawiedliwości do Bożego standardu. W tym sensie werset ten nie odnosi się do skorumpowanych rządów, które wprowadzają bezbożne prawa służące jedynie osiąganiu korzyści przez elity władzy. Zgodnie z Rz 13 Bóg ustanowił system władzy, aby rządy ją sprawujące chroniły zwykły lud przed złem i nieprawością. Jeśli jakikolwiek rząd wstępuje w ustanowioną przez Boga strukturę władzy, powinien dbać o lud zgodnie z Bożymi zasadami i wskazówkami, inaczej będzie zasługiwał na miano uzurpatora władzy. Uzurpatorów i wszelkich innych zwodzicieli (gr. pseudes), zgodnie z zapowiedzią Jezusa, czeka straszliwa kara polegająca na wiecznym cierpieniu, które jest przedstawione symbolicznie jako zanurzenie ognistym jeziorze płonącej siarki. Tam będą wiecznie cierpieć razem z szatanem, antychrystem, bestią, fałszywym prorokiem oraz służącymi im różnej maści nędznikami jak: gr. farmakos, pornos, a także notorycznymi zabójcami, bałwochwalcami i kłamcami (por. Ap 22,15 oraz Ap 21,8), którzy nigdy nie odwrócili się od swego grzechu.

Wiara

23 maja 2021

Księga przysłów 10,17 (NPD)

23 maja 2021