Księga przysłów 10,17 (NPD)

Kto zmierza do Życia(*1) przyjmuje napomnienia,
kto je lekceważy, kieruje się ku Śmierci.

══════════

(*1) W tym wersecie „Życie” i „Śmierć” występują jako kategorie eschatologiczne.

Księga przysłów 21,15 (NPD)

24 maja 2021

Księga przysłów 10,18 (NPD)

24 maja 2021