Księga przysłów 21,13 (NPD)

Ludzie zobojętniali na los i prośby biedaków,
w potrzebie sami również doświadczą znieczulicy.

Ewangelizacja

9 czerwca 2021

Księga przysłów 10,15 (NPD)

9 czerwca 2021