Księga przysłów 10,15 (NPD)

Bogacze sądzą, że ich bezpieczeństwo
jest umocnione majątkiem, jaki posiadają.
Biedacy są przekonani, że prześladowania,
których doświadczają, są wynikiem ubóstwa(*1).

══════════

(*1) To ciekawa obserwacja materialistycznego postrzegania świata, jaka może towarzyszyć nie tylko ludziom bogatym, ale i biednym. Chciwość jest bowiem stanem serca Jest ona czasami prawdziwa, jednak, jeśli chodzi o wieczne bezpieczeństwo, to jest ono dostępne dla każdego człowieka jedynie w Chrystusie. Więcej w Komentarzu NPD → Zbawienie; → Pewność bawienia w Chrystusie.

Księga przysłów 21,13 (NPD)

10 czerwca 2021

Księga przysłów 10,26 (NPD)

10 czerwca 2021