Księga przysłów 13,9 (NPD)

Światłość prawego życia widoczna jest z daleka(*1),
życie nikczemnika spowite jest ciemnością(*2).

══════════

(*1) Por. Mt 5,15; Mk 4,21; Łk 11,33.
(*2) Por. J 3,19-21.

1 Księga Samuela 16,7 (NPD)

4 października 2021

Księga przysłów 13,10 (NPD)

4 października 2021