Księga przysłów 13,10 (NPD)

Buta i bezczelność zawsze wiodą do kłótni,
mądry nigdy nie gardzi otrzymanymi radami.

Księga przysłów 13,9 (NPD)

5 października 2021

Księga przysłów 13,11 (NPD)

5 października 2021