1 Księga Samuela 16,7 (NPD)

Wtedy PAN powiedział do Samuela:

Nie zwracaj uwagi na jego wygląd. Niech cię nie zwiedzie jego potężny wzrost, gdyż ja go odrzuciłem. Ja bowiem nie patrzę na człowieka tak, jak to czynią ludzie. Oni patrzą oczami i widzą tylko to, co zewnętrzne, zaś ja – PAN – patrzę na serce.

Księga Hioba 32,22 (NPD)

3 października 2021

Księga przysłów 13,9 (NPD)

3 października 2021