Księga przysłów 13,21 (NPD)

Grzesznika ściga zło, którego się dopuścił,
prawego nagrodzi dobro, które innym wyświadczył.

Księga przysłów 13,20 (NPD)

5 listopada 2021

Nowa publikacja NPD

5 listopada 2021