Księga przysłów 13,20 (NPD)

Kto chodzi z mądrymi, sam mądry się staje,
kto z głupimi przestaje, nieszczęść nie uniknie.

Księga przysłów 13,19 (NPD)

4 listopada 2021

Księga przysłów 13,21 (NPD)

4 listopada 2021