Księga przysłów 13,12 (NPD)

Przewlekłe czekanie mocno rani duszę;
spełnione pragnienie jest jak drzewo Życia(*1)

————

(*1) Por. Prz 11,30; Prz 15,4; Ap 2,7; Ap 22,2.

Księga przysłów 13,11 (NPD)

7 października 2021

Księga przysłów 13,13 (NPD)

7 października 2021