Księga przysłów 13,13 (NPD)

Kto gardzi radą, prosi się o kłopoty,
a kto ją docenia będzie nagrodzony.

Księga przysłów 13,12 (NPD)

8 października 2021

Księga przysłów 13,14 (NPD)

8 października 2021