Księga przysłów 13,11 (NPD)

Majątek szybko zdobyty bardzo prędko topnieje,
lecz gromadzony stopniowo rośnie i się umacnia.

Księga przysłów 13,10 (NPD)

6 października 2021

Księga przysłów 13,12 (NPD)

6 października 2021