Księga przysłów 12,28 (NPD)

Droga Prawdy wiedzie do wiecznego Życia,
kto nią podąża, nie zazna Śmierci na wieki(*1).

══════════

(*1) Pełniejszy opis tej zasady przedstawił w swym nauczaniu Jezus z Nazaretu. Odwieczne i nieskończone Boże Życie jest dostępne tylko w Nim. Do Bożego Królestwa Życia można się dostać tylko przez Niego (por. J 14,6).

Boża świętość

20 września 2021

Księga przysłów 13,2 (NPD)

20 września 2021