Księga przysłów 13,2 (NPD)

Doświadczanie dobro jest proporcjonalne
do owocu słów mówionych przez człowieka(*1).
Dlatego chamstwo oraz wulgarność języka
pogrążają człowieka w skutkach zła i przemocy(*2).

══════════

(*1) Por. Ef 4,29; Ga 5,22-24.
(*2) Por. Mt 7,20-23; Rz 1,29-32; Rz 13,13; 2 Kor 12,21; Ga 5,19-21.

Księga przysłów 12,28 (NPD)

21 września 2021

Księga przysłów 13,1 (NPD)

21 września 2021