Księga przysłów 11,30 (NPD)

Skoro prawym jest trudno przejść proces zbawienia,
cóż czeka grzeszników oraz nikczemników?(*1).

══════════

(*1) Przekład NPD idzie tu za wersją podaną w Septuagincie, która została zacytowana w 1 P 4,18. W masoreckiej wersji Biblii Hebrajskiej tekst ten brzmi: „Skoro sprawiedliwi muszą odebrać zapłatę za to, co czynili na Ziemi, to tym bardziej dostaną ją grzesznicy oraz nikczemnicy”. Sens obu brzmień jest zbieżny pod warunkiem właściwego zrozumienia, kim jest człowiek sprawiedliwy. W żydowskim myśleniu był to ktoś, kto wypełniał Prawo Mojżeszowe, w myśleniu NT jest to osoba, która zanurzyła się w Jedynego Sprawiedliwego tzn. w Chrystusa i oblekła się w Jego sprawiedliwość.

Księga przysłów 12,22 (NPD)

6 września 2021

Antychryst

6 września 2021