Księga przysłów 12,22 (NPD)

PAN brzydzi się ludźmi o wargach kłamliwych,
łaską zaś otacza tych, którzy są Mu wierni.

Księga przysłów 12,21 (NPD)

5 września 2021

Księga przysłów 11,30 (NPD)

5 września 2021