Księga Przysłów 11,31 (NPD)

Skoro prawym jest trudno przejść proces zbawienia,
cóż czeka grzeszników oraz nikczemników?(*1)

══════════

(*1) Przekład idący za wersją podawaną w Septuagincie, która została zacytowana w 1 P 4,18. W hebrajskim oryginale tekst ten brzmi: „Skoro sprawiedliwi muszą odebrać zapłatę za to, co czynili na Ziemi, to tym bardziej dostaną ją grzesznicy oraz nikczemnicy”. Sens obu brzmień jest zbieżny, pod warunkiem właściwego zrozumienia kto jest człowiekiem sprawiedliwym. W żydowskim myśleniu był to ktoś, kto wypełniał Prawo Mojżeszowe, w myśleniu NT jest to osoba, która zanurzyła się w Jedynego Sprawiedliwego tzn. w Chrystusa i oblekła się w Jego sprawiedliwość.

Księga Przysłów 13,4 (NPD)

26 października 2020

Księga Przysłów 11,28 (NPD)

26 października 2020