Księga przysłów 10,2 (NPD)

Nikczemność nie prowadzi do skarbów wieczności,
lecz sprawiedliwość toruje do niej drogę i ratuje od śmierci(*1).

══════════

(*1) Kontekst wskazuje, że chodzi o śmierć duchową. Niegodziwość jest nieodłącznie związana z grzechem, którego zadaniem jest doprowadzenie człowieka do duchowej śmierci (por. Ps 49,16).

Boża suwerenność

1 maja 2021

Nowy Testament (NPD) już w sprzedaży

1 maja 2021