Nowy Testament (NPD) już w sprzedaży

Szanowni Państwo, 

jest nam niezwykle miło poinformować, że właśnie ukazała się drukiem Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie – Nowy Testament w Nowym Przekładzie Dynamicznym. W sprzedaży dostępne jest 8 wersji okładek, część z paginatorami i suwakami, a część bez. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat tego wydania. 

Nowy Testament NPD został wyposażony w aparat studyjny wspierający każdego czytelnika niemającego opieki eklezjalnej w samodzielnym poznawaniu przesłania Bożego Słowa. Zaliczyć do tego należy:

 • 6260 filologicznych, historycznych i teologicznych przypisów dolnych,
 • 15 650 sigli do skrutacji biblijnej (jako marginalia),
 • 8 kolorowych map,
 • 264 rozbudowanych interdyscyplinarnych komentarzy filologicznych, historycznych i teologicznych, bazujących na zasadach niekonfesyjnej hermeneutyki biblijnej. Zawierają one m.in.:
  • rozbudowaną tablicę chronologii życia i działalności Jezusa Chrystusa,
  • rozbudowaną tablicę przedstawiającą 350 proroctw mesjańskich z ST i ich wypełnienie w Jezusie Chrystusie,
  • zestawienie 150 Bożych imion deskrypcyjnych w odniesieniu do Chrystusa,
  • wykaz i omówienie 20 podstawowych zasad hermeneutyki biblijnej,
  • rozbudowaną tablicę przedstawiającą wykaz wszystkich przypowieści i przenośni użytych przez Jezusa,
  • omówienia wybranych atrybutów Boga
  • oraz wiele, wiele innych zestawień i komentarzy odnoszących się do ważnych a także często dyskutowanych kwestii teologicznych.

Jedną z cech wyróżniającą to wydanie Nowego Testamentu spośród innych jest oznaczenie kolorem czerwonym wypowiedzi Jezusa, a kolorem niebieskim tekstów słabo udokumentowanych lub niewystępujących w głównych manuskryptach.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania zamówień. Mamy prawdziwą nadzieję, że to nowe wydanie Pisma św. w Nowym Przekładzie Dynamicznym będzie służyło zrozumieniu Bożego dzieła oraz wprowadzaniu polskich czytelników w osobistą relację z Chrystusem i umacnianiu w Nim.

Księga przysłów 10,2 (NPD)

1 maja 2021

Księga przysłów 10,3 (NPD)

1 maja 2021