List do Hebrajczyków 12,25-29 (NPD)

Pilnujcie się zatem, abyście nie odrzucali Tego, który przemawia do was. Bo jeśli tamci nie uszli kary, gdy wymawiali się od słuchania przekazywanego im objawienia w sprawach ziemskich, to o ileż bardziej my nie unikniemy jej, jeśli odwrócimy się od Tego, który w sprawach wiekuistych przemawia do nas z Niebios.  Jego głos już raz zachwiał Ziemią(*1). Teraz zaś zapowiada jeszcze potężniejsze działanie:

Jak kiedyś wstrząsnąłem Ziemią, tak raz jeszcze nią szarpnę,
lecz tym razem już nie tylko Ziemią lecz i Niebiosami(*2).

A sformułowanie „raz jeszcze” nawiązuje do tego, co już kiedyś raz się zadziało(*3) i ujawnia, że tym razem Boża interwencja obejmie całe stworzenie – wszystkie rzeczy nietrwałe(*4), aby na wieki pozostało tylko to, co jest trwałe i niewzruszone(*5).  Dlatego przyjmując obywatelstwo niewzru­szonego Królestwa Niebios(*6), trwajmy w Bożej łaskawości, która wyposaża nas(*7) w moc do służenia Najwyższemu w sposób, jaki jest Mu miły, to znaczy ze czcią, roztropnością, uświęceniem(*8) i całą bojaźnią(*9).  Dbajmy o to gdyż Bóg nasz pochłonie ogniem(*10) wszystko co jest grzeszne i nietrwałe!

══════════

(*1) Por. Ps 18,8-16.

(*2) Por. Ag 2,6 oraz Hbr 1,10-12.

(*3) Chodzi o wydarzenia z czasów potopu. Potop był wydarzeniem dotyczącym tylko Ziemi. Wydarzenie tutaj zapowiadane będzie miało znacznie większy zasięg – ogarnie cały kosmos.

(*4) „Nietrwałe” – tzn. zbudowane z materii.

(*5) „Trwałe i niewzruszone” – chodzi o rzeczywistość Królestwa Niebios, które nie pochodzi z tego świata (por. J 18,36) i nie jest zbudowane z takiej materii jak świat, w którym żyjemy.

(*6) Por. Flp 3,20 oraz 2 Kor 5,6.

(*7) Por. Hbr 4,16.

(*8) „(…) ze czcią, roztropnością, uświęceniem” – gr. eulabeia. Słowo to ma szerokie znaczenie. Może także oznaczać „przezorność”, „roztropność”, „uległość”, „bogobojność”, „pobożność”.

(*9) Gr. aidos – „szacunek”, „respekt”, „skromność”, „poczucie wstydu”, „honor”, „wzgląd na innych”.

(*10) Por. Pwt 9,3; Mt 3,11-12; Mt 13,40; Mk 9,49; Łk 3,16-17; J 15,6; 1 Kor 3,13; 2 Tes 1,8; Hbr 1,7; Hbr 10,27; 2 P 3,7-12; Ap 18,8; Ap 20,14-15.

 

List do Hebrajczyków 12,7-17 (NPD)

29 grudnia 2018

Księga Powtórzonego Prawa 30,15-20a (NPD)

29 grudnia 2018