Księga Liczb 6,24-26 (NPD)

Niech cię PAN błogosławi i strzeże! 
Niech PAN rozjaśni nad tobą swoje oblicze
i zawsze cię obdarza swoją łaskawością!
Niech PAN z łagodnością patrzy na ciebie
i stale cię nasyca swoim pokojem!  

List do Efezjan 1,15-23 (NPD)

4 maja 2020

List do Efezjan 2,1-10 (NPD)

4 maja 2020