List do Efezjan 2,1-10 (NPD)

Tej właśnie mocy Bóg użył również wobec was, kiedy byliście duchowo martwi z powodu waszych występków i grzechów. Tkwiąc w nich, postępowaliście według wzorców otaczającego was świata, realizując w ten sposób plany władcy mocarstwa mroku, to znaczy ducha, który nieustannie działa pośród synów buntu. Wszyscy zresztą kiedyś do nich należeliśmy, gdy, ulegając swej starej naturze, spełnialiśmy jej zmysłowe pożądania i zamysły. Z tego to powodu, podobnie jak inni, zasługiwaliśmy na Boży gniew. Jednak Bóg, który jest nadzwyczaj bogaty w miłosierdzie, w ogromie swej miłości, jaką okazał nam w Chrystusie, w Nim powołał nas do Życia. I to kogo? Nas, ludzi, którzy byliśmy duchowo martwi z powodu grzechu! I właśnie z mocy tego grzechu Bóg uwolnił nas aktem swojej łaski! Co więcej, udostępniając nam Życie w Chrystusie Jezusie, w Nim także zapewnił nam miejsce w Niebiosach. To wszystko uczynił w jednym celu, aby w czasie, który nieuchronnie nadejdzie, ukazać ogrom swojej łaskawości poprzez łagodność, z jaką potraktuje nas wszystkich, którzy trwamy w Chrystusie Jezusie. Na tym bowiem polega Boża łaskawość, iż to On dokonuje zbawienia każdego, kto całą swoją wiarę i zaufanie składa w Chrystusie. Taka jest suwerenna Boża decyzja i taki jest dar Najwyższego, który On nam ofiarował. A decyzja ta i Boże działanie w żaden sposób nie zależą od naszych uczynków, aby nikt nie mógł pysznić się czy chlubić ! Jednak nie na tym kończy się Boży plan zbawienia. Najwyższy pragnie, abyśmy – będąc już nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie – pełnili Jego wolę, realizując dobre dzieła, które On sam wcześniej zaplanował dla nas do wykonania.

_______

Powyższy cytat publikujemy bez przypisów z uwagi na dużą ich ilość. Chętnych do zapoznania się z przypisami zapraszmy do wydania drukowanego https://vocatio.com.pl/pl/p/List-do-Efezjan-NPD/1040

 

Księga Liczb 6,24-26 (NPD)

5 maja 2020

List do Efezjan 3,14-21 (NPD)

5 maja 2020