List do Efezjan 1,15-23 (NPD)

Z tego powodu, odkąd tylko dowiedziałem się o waszym zaufaniu do Jezusa, naszego PANA, i o miłości, z jaką postępujecie wobec wszystkich braci i sióstr w wierze, bez ustanku dziękuję za was, wspominając was ciągle w moich modlitwach. Proszę w nich, Bóg – Ojciec wszelkiej chwały – udzielił wam w Duchu PANA naszego Jezusa Chrystusa wszelkiego oświecenia i mądrości potrzebnej do lepszego poznania Jego samego. Proszę także o to, aby On sam otwierał oczy waszych serc ku lepszemu pojmowaniu tego, czym jest nadzieja, do której was wzywa, czym bogactwo Jego chwały, którą macie odziedziczyć wraz z innymi wierzącymi, oraz czym jest nieskończona Jego potęga, której z całą mocą używa względem nas. To właśnie tę moc ukazał Bóg w Chrystusie przez Jego powstanie z martwych i objęcie w Niebiosach Tronu ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem, i ponad jakimkolwiek imieniem wysławianym nie tylko obecnie, ale i w przyszłości. W ten sposób wszystko, i to całkowicie, zostało poddane władzy Chrystusa, a On sam został ogłoszony Głową Kościoła, czyli społeczności wierzącego ludu, która jest Jego Ciałem, i w której obecnie realizuje się cała Jego Pełnia, ponieważ to On absolutnie i bez reszty wypełnia tę społeczność.

_______

Powyższy cytat publikujemy bez przypisów z uwagi na dużą ich ilość. Chętnych do zapoznania się z przypisami zapraszmy do wydania drukowanego https://vocatio.com.pl/pl/p/List-do-Efezjan-NPD/1040

List do Efezjan 1,3-11 (NPD)

3 maja 2020

Księga Liczb 6,24-26 (NPD)

3 maja 2020