Księga Koheleta 7,5-6 (NPD)

Lepiej jest dać posłuch krytycznym słowom mędrca,
niż ucha łakomie nastawiać na pochwały głupca,
gdyż słowa głupców nie mają żadnej wartości,
są niczym trzask cierni płonących pod kotłem.

Księga Koheleta 7,4 (NPD)

18 lutego 2021

Księga Koheleta 7,8 (NPD)

18 lutego 2021