Księga Koheleta 7,8 (NPD)

Lepiej jest sumiennie dokończyć rozpoczęte dzieło,
niż w pośpiechu, bez przygotowania, rozpoczynać nowe.
Pamiętaj, że cierpliwość jest lepsza niż wyniosłość serca.

Księga Koheleta 7,5-6 (NPD)

18 lutego 2021

Chanuka

18 lutego 2021