Księga Koheleta 7,4 (NPD)

Człowiek mądry często rozmyśla o śmierci,
głupiec ma w myślach jedynie wesołą zabawę.

Barnaba

17 lutego 2021

Księga Koheleta 7,5-6 (NPD)

17 lutego 2021