Księga Koheleta 7,15-18 (NPD)

W czasie mojego marnego życia widziałem chyba wszystko – i ludzi sprawiedliwych tracących życie mimo swojej prawości, i nikczemników żyjących długo mimo popełnianych niegodziwości.  Dlatego radzę ci nie usiłuj być zanadto sprawiedliwy ani zbytnio mądry! To bowiem może zgubę na ciebie sprowadzić.  Nie bądź też zanadto nikczemny ani zbytnio głupi! To bowiem może przedwcześnie zniszczenie sprowadzić na ciebie(*1).  Staraj się raczej zachować życiową równowagę, a może w doczesności uda ci się uniknąć przykrych konsekwencji. Jednak w wieczności zagłady unikną tylko ci, którzy mają serca napełnione bojaźnią Boga(*2).

══════════

(*1) Wersety 16 i 17 są zdroworozsądkowymi radami (mówiącymi o zachowaniu życiowego balansu) kierowanymi do ludzi, którym zależy na opinii społecznej, a nie na pełnieniu woli Bożej. Dopiero druga część wersetu 18 odnosi się do osób napełnionych bojaźnią Bożą.

(*2) Hebr. Elohim – Bóg.

Kalendarz żydowski

26 lutego 2021

Księga Koheleta 7,19-22 (NPD)

26 lutego 2021