Kalendarz żydowski

Kalendarz hebrajski jest oparty na cyklu księżycowym (kalendarz lunarny), co sprawia, że doba zaczyna się wraz z zachodem słońca (w Izraelu zwykle ok. 18:00) i kończy o zachodzie słońca dnia następnego.

W praktyce wygląda to tak, że doba podzielona jest na dwie części – pierwszą jest noc, a drugą dzień. W związku z tym zapis godzin w NT odnosi się do tego podziału, np.:
„trzecia godzina dnia” (por. Mk 15,25; Dz 2,15) oznacza naszą godz. 9:00,
„szósta godzina dnia” (por. Mk 15,33; Łk 23,44; Dz 10,9) oznacza naszą godz. 12:00,
„dziewiąta godzina dnia” (por. Mk 15,33-34) oznacza naszą godz. 15:00.

Rok żydowski składa się z dwunastu miesięcy, a tydzień z siedmiu dni, z których pierwszym jest nasza niedziela, a ostatnim nasza sobota. Kolejność miesięcy według kalendarza żydowskiego jest następująca:
    1)  nisan (w kalendarzu gregoriańskim: marzec–kwiecień);
    2)  ijar (w kalendarzu gregoriańskim: kwiecień–maj);
    3)  siwan (w kalendarzu gregoriańskim: maj–czerwiec);
    4)  tamuz (w kalendarzu gregoriańskim: czerwiec–lipiec);
    5)  aw (w kalendarzu gregoriańskim: lipiec–sierpień);
    6)  elul (w kalendarzu gregoriańskim: sierpień–wrzesień);
    7)  tiszri (w kalendarzu gregoriańskim: wrzesień–październik);
    8)  cheszwan (w kalendarzu gregoriańskim: październik–listopad);
    9)  kislew (w kalendarzu gregoriańskim: listopad–grudzień);
    10)  tewet (w kalendarzu gregoriańskim: grudzień–styczeń);
    11)  szwat (w kalendarzu gregoriańskim: styczeń–luty);
    12)  adar (w kalendarzu gregoriańskim: luty–marzec).
Dla zrównania kalendarza lunarnego z solarnym Żydzi co 2-3 lata dodają trzynasty miesiąc (adar szeni).

Według kalendarza hebrajskiego (opartego na zapisie biblijnym, w którym istnieją pewne luki dotyczące datowania(*1) Jezus Chrystus urodził się w roku 4109 po stworzeniu opisanym w Rdz 1.

Patrz też → Jom Kippur; → Pascha, → Rosz ha-Szana; → Sukkot; → Chanuka; → Purim; → Szawuot.

══════════

(*1) Więcej na ten temat można znaleźć w publikacji Panorama dziejów biblijnych Waldemara Byczyńskiego, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 2016 https://vocatio.com.pl/pl/p/Panorama-dziejow-biblijnych/1018

Księga Koheleta 7,14 (NPD)

25 lutego 2021

Księga Koheleta 7,15-18 (NPD)

25 lutego 2021