Księga Koheleta 7,19-22 (NPD)

Mądrość zapewnia rozsądnemu większe bezpieczeństwo
niż dziesięciu osiłków rządzących miastem.
Ponieważ na Ziemi nie ma takiego człowieka,
który by zawsze czynił dobro i nigdy nie zgrzeszył(*1),
nie bierz do serca wszystkiego, co ludzie mówią o tobie.
A jeśli twój pracownik źle wypowiada się na twój temat,
pamiętaj, że i ty sam również źle mówiłeś o innych.

══════════

(*1) Por. Rz 3,23.

Księga Koheleta 7,15-18 (NPD)

27 lutego 2021

Chrystus w Starym Testamencie

27 lutego 2021